Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление.

Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Церемонията 2007

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди по повод 28 септември - Международен ден на правото да знам

За пети пореден път, на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация. По този начин ПДИ отбелязва 28 септември - Международният ден на правото да знам.

Отличените в седемте категории за 2007 година са:

1. Категория: Гражданин, най-активно използвал ЗДОИ

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Роско Симов – за използването на ЗДОИ при последователно и упорито търсене на информация от обществен интерес. Гражданинът спечели съдебно дело, с което осъди кмета на Община Шумен да предостави достъп до договор между общината и търговско дружество. Предвид упоритите откази на институциите да предоставят достъп до договори с частни фирми, съдебното решение в полза на гражданина е победа.

Почетни грамоти получават:

Георги Шумаков – за упорито търсене на информация; за инициативите му да осигури на институциите необходимите им материали за изпълнението на задълженията им по ЗДОИ. Г-н Шумаков закупи и изпрати на Пресцентъра и връзки с обществеността на Народното събрание топ хартия, а също - Наръчник за обучение на администрацията как да прилагат ЗДОИ. Негова е инициативата за закупуване на скенер за същата институция, за да няма основание да отказва електронен достъп до поискани документи.


Роско Симов със "Златен ключ" за гражданин, най-активно използвал ЗДОИ

Милен Чавров – използвал ЗДОИ при търсене на информация от висок обществен интерес. Г-н Чавров търси информация от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и други институции, имащи отношение към хората с увреждания.

2. Категория: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Център на НПО в Разград – за дългогодишно, кампанийно и резултатно използване на процедурите по ЗДОИ и водене на съдебни дела за постигане на по-голяма прозрачност и публичност на дейността на местната власт и органите на местно самоуправление; за използване на информацията, получена по ЗДОИ в свои доклади и публикации, за огласяване на получената по ЗДОИ информация в местни медии.

Почетна грамота получава:

Експертна група за прозрачна и ефективна културна политика – за активно използване на ЗДОИ и водене на дела за достъп до информация, касаещи конкретни дейности в областта на културата на институции като Министерство на културата, Министерство на финансите, Националният филмов център и Министерски съвет.


Председателят на Център на НПО в Разград със "Златен ключ" за НПО, най-активно използвала ЗДОИ

 

3. Категория: Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Алексения Димитрова, в-к "24 часа" - за дългогодишното използване на законите за достъп до информация в САЩ и България при подготовка на редица журналистически материали във в. "24 часа" и книгата "Войната на шпионите"; за водене на съдебни дела за достъп до информация, за целите на журналистическите си разследвания.

Почетна грамота получава

Росен Босев, в-к „Капитал” - за задълбоченото му разследване, проведено по повод предложенията за изменения на ЗДОИ през март 2007 г., и за успешното използване на самия закон в кампанията за неговата защита.


4. Категория: Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Комисия за защита на конкуренцията – за редовното и навременно активно предоставяне на информация, свързана с работата на институцията.

Почетна грамота получава:

Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (на снимката вляво)

5. Категория: Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Награда ”Златен ключ” се присъжда на: Община Сливен (на снимката долу вляво)

Почетни грамоти получават:
- Сметната палата на Република България (на снимката вдясно)
- Община Тунджа, Област Ямбол

6. Категория: Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ

Награда ”Златен катинар” се присъжда на:

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) – за предлагането на проектозакон за изменение на Закона за достъп до обществена информация, обоснован с необходимостта от транспониране на Директива 2003/98/ЕО. С предложенията, на практика, щеше да се влоши закона. С действията си ДАИТС нарушиха демократичните принципи на откритост и прозрачност и правото на участие на гражданите в обсъждането на нормативни актове.

7. Категория: Най-абсурдна практика по предоставяне на информация

Награда “Вързан ключ” се присъжда на Генералният щаб на Българската армия – за отговор, че информация за предназначението на танкове, вкопани край селата Голямо Шарково, Лесово и яз. Ружица (изоставени от Втората световна война), е класифицирана информация и „тяхното огласяване в медиите е забранено”.

„СРАМОТА” в категорията се присъжда на: Министерство на труда и социалната политика (МТСП) – за писмо на министър Емилия Масларова, с което информира председателя на Сметната палата, че служител от Сметната палата подава заявления за достъп до информация в работно време и ангажира „напразно времето” на служители в МТСП, Агенция за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и др.

28 септември се чества като Международен ден на правото да знам от 2002 г. Тогава в София бе учредена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която Програма Достъп до Информация е съосновател и член.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2007 г. се извършва в рамките на проект „Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп до информация”, финансиран от Доверителния фонд за демократично управление на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). За втори път имаме и любезното съдействие на издателска къща „СИЕЛА“, „Загорка“ АД и „Дамяница“ АД.

 

Copyright © 2003 Фондация ПДИ sep28@aip-bg.org