Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление.

Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Церемонията 2009

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди по повод 28 септември - Международен ден на правото да знам

За седми пореден път, на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчва годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международният ден на правото да знам. На седмата церемония присъстваха над 100 представители на неправителствени организации, служители от държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на Програма Достъп до Информация.

Поздравителен адрес по повод Международния ден на правото да знам изпрати г-н Димитър Николов, кмет на Община Бургас.

Още снимки от церемонията може да видите тук.

Двадесет минутен филм с най-интересните моменти от седмата церемония по връчване на наградите по повод Международния ден на правото да знам може да видите тук. Ще видите и кратки интервюта с наградените.

Отличените в седемте категории за 2009 година са:

1. Категория: Гражданин, най-активно използвал правото си на информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:

Димо Карабашев, Международен ден на правото да знам 2009 г.
Александър Кашъмов, ПДИ, връчва наградата на Димо Карабашев

 

Димо Карабашев–за търсене на информация от висок обществен интерес, засягаща хората в неравностойно положение. Подава заявления до Автомобилна администрация, Министъра на транспорта, Министъра на вътрешните работи, председателя на Агенцията за хора с увреждания. Г-н Карабашев установява, че не спазват нормативни и технически изисквания, отнасящи се до безопасността на пътниците в превозните средства.

 

 

Почетна грамота получават:

арх. Калина Павлова
арх. Калина Павлова получава Грамота

 

Арх. Калина Павлова–за искане на достъп до коригирания проект на Общ устройствен план на Община Варна и заповеди на кмета по Закона за устройство на територията. Арх. Павлова търси защита на правото си на достъп до информация в съда след отказ на кмета да предостави исканата информация и дава отзвук на случая посредством активно участие в медиите.

 

 


г-н Роско Симов получава Грамота
Роско Симов–за иновативност при решаване на важен проблем, свързан с изпълнението на съдебно решение и за решителността да се бори докрай за правото си на достъп до информация.

2. Категория: Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:


Гергана Жулева, изп. директор на ПДИ, връчва наградата на Юлиян Чолаков, председател на "СОПА"
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна–за активно използване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

Почетна грамота получават:


Кирил Терзийски, ПДИ, връчва Грамота на г-н Александър Дунчев от Асоциация на парковете в България

 

 

Асоциация на парковете в България–за активно търсене на информация, свързана с околната среда, обжалване на откази за достъп до обществено значима информация и активно популяризиране на установените нередности.

 

 

 


Г-жа Даниела Божинова, председател на БСНГИ, Бургас с Грамота
Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Бургас–за активно търсене на обществена информация за насърчаване на граждански инициативи и подготовка на доклад за достъпа до информация в Община Бургас.

3. Категория: Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация

Награда ”Златен ключ” се присъжда на:


Диян Николов, в-к "Сега" с наградата

 

Диян Николов, в-к „Сега”–Активно използва ЗДОИ при разследвания на злоупотреби и нередности, свързани с Министерство на отбранта. Чрез ЗДОИ търси официално потвърждение на информация, получена посредством други канали. Прави обществено достояние важни разкрития, свързани с т.нар военно НДК. Води дело срещу отказ на Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация”.

 

 


Почетна грамота получават:


Павлина Трифонова, в-к "24 часа"
Павлина Трифонова, в-к „24 Часа”за редовно използване на ЗДОИ, за да получава информация от Министерски съвет, воденето на съдебни дела при отказ и медийно отразяване на случаите.

Здравка Маслянкова, в-к „Янтра днес”- Велико Търновоза използване на ЗДОИ в търсене на информация от регионални органи на власт и своевременно отразяване в местната преса.


Константин Караджов, bTV
Константин Караджов, bTVЗа репортажа „Министри в командировка”, излъчен на 08.03.2009 в рубриката bTV репортерите, с който разкрива злоупотреби при командировките на министри от Кабинета Станишев.

Вестник „Капитал”–за ефективно популяризиране правото на достъп до информация посредством множество публикации, в които се заявява използването на ЗДОИ.

4. Категория: Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани

Таня Георгиева, Министерство на финансите
Главният секретар на Министерство на финансите, Таня Георгиева, с наградата "Златен ключ"

 

За пръв път в категорията бе наградено министерство. Наградата ”Златен ключ” бе присъдена на Министерство на финансите за отлична организация и управление на дейността по ЗДОИ, извършвана от компетентни служители. Редовно актуализира информацията в интернет страницата си. Изчерпателно и своевременно предоставя обществено значима информация, поискана със заявления.

 

 

 


Павлина Араджова от Правителствена информационна служба, МС
Почетна грамота бе дадена на Министерски съвет за осигуряване на онлайн достъп до правната информационна система на институцията, съдържаща постановления, извлечения от протоколи, разпореждания, решения, стенограми.

5. Категория: Най-добра уеб-страница на организация, от гледна точка на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)


Дарина Палова, ПДИ, връчва наградата на инж. Никола Кърнолски, директор на Басейнова дирекция - Пловдив

 

Награда ”Златен ключ” бе присъдена на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район, Пловдив. На страницата на Басейновата дирекция има секция за достъп до информация с разяснителнителен текст по закона, отчет за прилагане на ЗДОИ през 2008 г., регистър на заявленията по години, образец на заявление, данни за източниците на информация за околната среда. Публикуван е актуален регистър на издадените от дирекцията разрешителни. Няма нито един отказ. Създадена е група „Правото да знам” в социалната мрежа Facebook.

 

6. Категория: Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите по ЗДОИ


Георги Милков, председател на Център на НПО-Разград, взе антинаградата с обещание да осигури връчването й на "заслужилата" институция

 

 

Награда ”Златен катинар” се присъжда на Община Разград–системно отказва достъп до информация, не поддържа регистър на общинската собственост, няма предвидено място за преглед на документие, събираните такси за предоставяне на достъп не са съобразени със Заповед 10 на Министъра на финансите.

 

 


Николай Цветков от Варна взе Срамотата с обещание да осигури връчването й на Община Варна.
СРАМОТА в категорията се присъжда на Община Варна–за множеството откази да предостави важна за обществото информация, често обосновани с твърдението, че исканата информация не е свързана с обществения живот.

7. Категория: Най-абсурден или смешен случай за достъп до информация


Г-жа Розита Михайлова, пресаташе на МТИТС, с антинаградата "Вързан ключ"

Награда “Вързан ключ” се присъжда на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” към Министерство на транспорта–в отговор на заявление за това колко са тунелите на територията на страната и какво е наименованието им, искат допълнителна информация от заявителя какво разбира под „железопътен тунел” и за какви цели ще използва информацията, ако й бъде предоставена.

Г-жа Розита Михайлова, директор "Връзки с обществеността и протокол" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията получи наградата. "Гарантирам, че информацията, която се иска от нашето министерство ще бъде получавана. Искам да си пожелая догодина да се видим отново и да участваме в категориите за положителни награди", бяха думите, с които г-жа Михайлова се обърна към гостите на церемонията. Това е първият случай, в който представител на институция, наградена в негативна категория, публично приема наградата в тази категория.

28 септември се чества като Международен ден на правото да знам от 2002 г. Тогава в София бе учредена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, на която Програма Достъп до Информация е съосновател и член.

През 2009 г. отбелязването на Деня на правото да знам в България е с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust). Отново имаме и любезното съдействие на издателска къща „СИЕЛА” и „Дамяница” АД.

 

Copyright © 2003 Фондация ПДИ sep28@aip-bg.org