Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление.

Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Церемония 2010


Откриване на церемонията

За осми пореден път на церемония в Националния пресклуб на БТА, Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам.

Повече от сто представители на неправителствени организации, служители от държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ бяха гости на церемонията.

Снимки от церемонията са достъпни на Facebook страницата на ПДИ.

Кратки видео клипове, отразяващи отделните моменти от церемонията може да видите тук.

Интервюта с всички наградени, четете в Месечния информационен бюлетин на ПДИ, брой 9(81), септември 2010 г.


Христо Христов, в. Дневник, връчва наградата на Росен Босев

Награда ”Златен ключ” в категорията Най – добър журналистически материал/ кампания, свързани с правото на достъп до информация бе връчена на Росен Босев, в-к „Капитал”. Журналистът бе удостоен с това отличие за втори път за упоритостта и последователността си в използването на Закона за достъп до обществена информация.  С цикъла от статии „Дом за техните деца” от пролетта на 2010, заедно с колегата си Йово Николов, журналистът направи разкрития за сериозни конфликти на интереси и нередности сред висши магистрати.

Разследванията на Росен Босев винаги се основават на  информация, получена от публични регистри, както и на документи, получени чрез достъп до обществена информация. Росен Босев отстоява правото си на информация и в редица съдебни дела срещу институции, които отказват достъп до информация, негова е и битката за откритост на сделката на правителството с „Майкрософт” за пакети софтуер за държавната администрация.


Милчо Боров, президент на Cantek, поздравява участниците

През 2010 г. Cantek България любезно осигури предметна награда за победителя в категорията. Г-н Милчо Боров, президент на фирмата, връчи многофункционално устройство Canon PIXMA MP260 на журналиста Росен Босев .

 

 

 

 

С Почетна грамота бяха удостоени


Христо Христов, в. Дневник, връчва грамотата на Виктор Кадири и Даниела Ковачева
Виктор Кадири и Даниела Ковачева, Дарик Радио – Пловдив - активно използват ЗДОИ, за да получат информация за служебните пътувания на кмета на община Пловдив и неговите заместници. Получават отказ, който обжалват.

Христо Христов, в. Дневник, връчва грамотата на Генка Шикерова
Генка Шикерова, bTV – за търсенето на достъп до документация, свързана с договора на МВР със „Сименс” за изработването на новите документи за самоличност. Министерството й предостави 150 страници документация, включително анекса от ноември 2009.

Д-р Георги Литов с наградата

Награда „Златен ключ” в категорията Гражданин, най-активно използвал правото си на информациябе връчена на Д-р Георги Литов за последователността и упоритостта в търсенето на информация относно третирането на бездомните кучета в общините Пловдив, Перущица, Асеновград, Хисаря и Стамболийски. Д-р Литов използва процедурите на Закона за достъп до обществена информация, за да получи данни за овладяване на популацията на бездомните кучета в периода февруари 2008 - май 2009. И води съдебни дела срещу получените откази. Основанието за търсенето на информацията е, че са избити хиляди кучета в нарушение на Закона за защита на животните.

През 2010 г. Технополис България ЕАД любезно осигури предметна награда за победителя в категорията - DVD плеър KTN.

Почетна грамота получиха


Александър Кашъмов връчва грамотата на Данчо Заверджиев
Данчо Заверджиев – за активното търсене на информация от Община Ловеч относно обществено значими теми като: „Синя зона” и слагането на скоби на колите; Депото за твърди отпадъци край града; заплатите на кмета и общинските съветници.

Александър Кашъмов връчва грамотата на Владимир Савов

Владимир Савов – за упоритостта и последователността в търсенето на информация от Община Видин и самостоятелното завеждане на дела срещу петте мълчаливи отказа на кмета да предостави достъп.

 


Александър Дунчев от Асоциация на парковете в България с наградата

Асоциация на парковете в България бе удостоена със "Златен ключ" в категорията Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация за активното търсене на информация, свързана с околната среда, обжалване на откази за достъп до обществено значима информация и активно популяризиране на установените нередности. Инициират кампания за промяна в Заповед № РД-552 от 21.08.2009 г. на Министерство на околната среда и водите,  с която е изменен реда за заплащане на такси за получаване на достъп до обществена информация от министерството, като е предвидено това да става само по банков път и е отпаднала възможността за заплащането им на място.

Почетна грамота получиха


Николай Цветков получи грамотата от името на "СОПА"
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията „СОПА”, Варна – за активно използване на Закона за достъп до обществена информация, публикуване на заявленията, решенията по тях и получените документи на интернет страницата си.

Дарина Палова връчва грамотата на Александър Асенов от Черноморска мрежа на НПО

Черноморска мрежа на неправителствените организации – активно използва ЗДОИ и популяризира правото на достъп с активно сътрудничество с медии и журналисти в хода на разследванията чрез подаване на заявления. Опитът на мрежата е публикуван в Практически аспекти на достъпа до информация в работата на неправителствените организации и медиите.


Атанаска Тунтова, директор на Басейнова дирекция-Пловдив, връчва наградата на Атанаска Николова, зам.кмет на Община Бургас

Община Бургас бе удостоена със ”Златен ключ” като Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани. Община Бургас отлично изпълнява задълженията за публикуване на информация по чл. 15. Има пълна и лесна за навигиране секция „Достъп до информация” на сайта й. Отговаря на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.
През 2010, с оглед на въведените с измененията на ЗДОИ от декември 2008 задължения за онлайн публикуване на информация, критериите за "Най-добра уеб страница" бяха интегрирани към настоящата категория.

Наградата бе връчена от г-жа Атанаска Тунтова, Директор на Басейнова дирекция-Пловдив, носител на награда "Златен ключ" за 2008 и 2009 г.

Почетна грамота получиха


Гергана Жулева връчва грамотата на зам. директора на Басейнова дирекция Благоевград

Басейнова дирекция за управление на водите – Западнобеломорски район, Благоевград – за изпълнение на задълженията за публикуване на информация  по чл. 15. Отговарят на заявления за достъп до информация по електронен път в срок и по същество.

Областна администрация - Разград – за демонстрирания стремеж да увеличи прозрачността и отчетността в своята дейност в полза на гражданите чрез развитие на интернет страницата си.

 

 


Александър Илиев, гл. редактор на МЕИА "Нов поглед" взе антинаградата с обещание тя да стигне до "заслужилата" институция
Анти-награда „Златен катинар” бе присъдена на Община Златица. Тя е една от двете общини в България без интернет страница. От общината оказват да предоставят информация за проект, целящ постигане на прозрачност на администрацията. Срещу отказа е заведено съдебно дело.  

„СРАМОТА” в категорията получи Столична общиназа мълчаливите откази и лошата организация по отговора на заявления по ЗДОИ, въпреки добрата интернет страницата от гледна точка на закона.


Фани Давидова представя постъпилите номинации за абсурден и смешен случай

През 2010 "Вързан ключ" за абсурден случай за достъп до информация бе присъден на Окръжна прокуратура – Варна за становището на заместник-окръжния прокурор до Административен съд – Варна, с което сочи като причина за неизпълнение на съдебно решение да предостави достъп до обществена информация липсата на сдружението – заявител в правния мир на Република България.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2010 г. в България е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) и Фондация "Америка за България".

През 2010 г. Фирма осигури награда за победителя в една от категориите: Многофункционално устройство Canon PIXMA MP260. Награда осигури и Технополис България ЕАД.
За пореден път имаме любезното съдействие на АД и на .

 

Copyright © 2003 Фондация ПДИ sep28@aip-bg.org