Правото на достъп до информация е важно човешко право и необходимо условие за упражняване на други основни права.

Правото на достъп до информация е важно условие за открито и отговорно управление.

Правото на достъп до информация е условие за участието на хората в процеса на взимане на решения.


Церемония 2011

За девети път Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2011 - от 17.00 ч. в Пресклуба на БТА.

Наградите за 2011 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 59 получени номинации. Снимки вижте в Галерията на ПДИ: http://www.aip-bg.org/about/gallery/108773/

Категория
Гражданин, най-активно използвал правото си на информация


Арх. Калина Павлова с наградата
Награда „Златен ключ” журито присъди на Арх. Калина Павлова от Варна за изключителната гражданска активност, свързана с Общия устройствен план на Община Варна и строежа на Алея Първа и участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Борбата й за достъп до информация е дългогодишна, а ефектът е от полза за цялата общественост. Калина Павлова даде отзвук на случая посредством системно участие в медиите.

С почетна Грамота бяха удостоени:

Инж. Георги Сербезов от Пловдив – за активно и последователно търсене на информация от Община Пловдив и Община Смолян, свързана с усвояването и разходването на публични средства от общината и общински предприятия. Той води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация.


Александър Кашъмов връчва Грамота на Емил Илчев
Емил Илчев от Благоевград – за упорито търсене на информация от Община Благоевград, КАТ, ОД МВР-Благоевград и Областната управа, свързана със "синята зона" в Благоевград, с дейността на общинската фирма "Паркинги и гаражи" и с общинско предприятие -"Биострой". С помощта и на правния екип на ПДИ той обжалва постановените откази.

Категория
Неправителствена организация, най-активно упражнявала правото си на достъп до информация


Илиян Илиев, председател на ОЦОСУР
Награда „Златен ключ” бе присъдена на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) - Варназа активното използване на Закона за достъп до обществена информация във връзка с прозрачността на усвояването на еврофондовете. НПО-то изпраща заявления до всички общини в страната по ЗДОИ с искане на информация какви проекти са разработили по 7-те оперативни програми, какви средства са усвоени и как са изхарчени. В резултат на проучването, организацията  издаде брошура с карта на България, на която са отбелязани тези общини, отказващи информация на гражданите, както и онези местни администрации, които я предоставят.

В категорията  не бяха присъдени грамоти.

Категория
Най – добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация


Журналистката Доротея Дачкова с наградата за в. "Сега"
Журито присъди награда „Златен ключ” на екип на в. „Сега”. Вестник „Сега” първи публикува информация, че сред дарителите на МВР има разследвани и осъдени лица. Информацията е получена след подадени заявления по ЗДОИ до ОДП в цялата страна и в резултат, вестникът публикува серия  статии, свързани с дарителите на МВР. Публикациите предизвикаха спирането на даренията от частни лица и фирми със заповед на министър Цветанов и обещание за регистър на дарителите, който да е достъпен онлайн от 1 октомври 2011. Подаваните от екипа на в. „Сега” заявления за достъп до информация са систематични и имат стратегически характер. Журналистите публикуват резултатите и цитират ЗДОИ, което спомага за популяризирането на закона.


Милчо Боров, изпълнителен директор на фирма Кантек връчи и предметна награда на екипа на в. „Сега” – мултифункционално устройство.


Лора Филева, в. "Дневник"
Почетна грамота получи Лора Филева от в. „Дневник” за публикациите, разкриващи практиката на Министерство на вътрешните работи да получава дарения. Информацията е получена след заявления по ЗДОИ и обикаляне на ОДП из цялата страна, за да се получи на място.  
Фирма Технополис България ЕООД осигури и тази година предметна награда – DVD плеър.

Категория
Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани
 


Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева връчва наградата на председателя на Сметната палата, проф. Валери Димитров
Награда ”Златен ключ” бе присъдена на Сметната палата на РБългария  за пълното съответствие на Интернет страницата й с изискванията на Закона за достъп до обществена информация и задълженията за прозрачност на работата на институцията по силата на други закони. Сметната палата поддържа един от най-важните регистри, свързани с прозрачността на управлението – Регистър на лицата, заемащи висши държавни длъжности. С приемането на новия Изборен кодекс Сметната палата създаде, представи пред неправителствени организации и медии и пусна да работи националния Единен регистър по Изборния кодекс. С навременното стартиране на Единния регистър Сметната палата показа, че следва своя девиз: „Ние защитаваме парите на данъкоплатците”.

С почетни грамоти бяха удостоени:


Изп. директор на ПДИ Гергана Жулева връчва Грамота на зам.министъра на отбраната Валентин Радев
Министерство на отбраната на РБългария заради осветляването на дейността на Централен артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”, Старозагорска област и назначаването на старши експерт по връзки с обществеността към полигона в лицето на Станимира Данева.


Изп. директор на ПДИ, Гергана Жулева връчва Грамота на зам.кмета на Попово, Тихомир Трифонов
Община Попово за ежемесечните отчети за работата на администрацията, които се излъчват в Интернет страницата на общината и по местната телевизия „Канал 9”. И за съответствието на общинския сайт с изискванията на ЗДОИ.

Категория
Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава правата на гражданите

Антинаграда „Катинар” бе присъдена на Община Видинза дългогодишната практика да се отказва обществена информация на граждани и журналисти, които са принудени да водят съдебни дела. И за необходимостта общински съветници да подават заявления по ЗДОИ, за да получат информация от кмета. Анелия Славейкова, координатор на ПДИ в град Видин, прие антинаградата.


Димитър Димитров от Ямбол с "отличието" за Общината
„СРАМОТА” в категорията получи Община ЯмболЗа постоянната практика да отказва „мълчаливо” обществена информация на граждани, журналисти и на общинските съветници. Последните също водят дела срещу кмета за дължима по закон информация. За липсата на задължителна по закон информация на сайта на общината. За прескачането на обществено обсъждане и липсата на ОВОС при  реализацията на проект за "възстановяване на Градския парк и лесопарк Боровец", по който са изсечени многогодишни дървета.

Гражданинът Димитър Димитров прие „отличието”, за да го предаде на Община Ямбол.

Категория
Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация


Емил Илчев с Вързания ключ за "Паркинги и гаражи - Благоевград"

Награда „Вързан ключ” бе присъдена на Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД за Решение за отказ на информация по заявление на Емил Илчев от Благоевград, който иска от общинската фирма Правилника за дейността на фирмата. В отговор на  заявлението получава решение за отказ на информация, в което се посочва, че действително „Паркинги и гаражи“ е задължен субект по реда на ЗДОИ, но информацията не може да бъде предоставена, тъй като не е обществена.

Емил Илчев пое ангажимента да предаде антинаградата на общинската фирма.

Песента "Дишай"  с която бе открита церемонията, е създадена по поръчка на Програма Достъп до Информация. Музиката и аранжиментът са на Михаил Йосифов. Текстът е на Марий Росен. Изпълняват Андрония Попова и Михаил Йосифов.

Снимки от церемонията може да видите на страницата на ПДИ http://www.aip-bg.org.

Вижте и нашата страница във Фейсбук.

Отбелязването на Международния ден на правото да знам през 2011 г. в България бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

През 2011 г. Фирма Кантек осигури награда за победителя в една от категориите: Многофункционално устройство Canon PIXMA MP250. Награда осигури и Технополис България ЕАД. За пореден път имахме любезното съдействие на Дамяница АД и на Сиела.


 

 

Copyright © 2003 Фондация ПДИ sep28@aip-bg.org